Sử dụng cặp tiền GBP/USD như một ví dụ, đồng tiền thứ nhất, GBP được gọi là đồng yết giá, và đồng tiền thứ hai, USD được gọi là đồng định giá.

Thị trường ngoại hối hoạt động như thế nào?
Khi kinh doanh ngoại hối bạn luôn dự đoán xem liệu giá của đồng yết giá sẽ tăng hay giảm đối với đồng định giá. Do đó khi giao dịch cặp tiền tệ GBP/USD, nếu bạn nghĩ rằng GBP sẽ tăng đối với USD, bạn sẽ mua cặp tiền tệ đó. Nhưng nếu bạn nghĩ rằng GBP sẽ giảm đối với USD (hoặc USD sẽ tăng đối với GBP) bạn sẽ bán cặp tiền tệ đó.

Nếu bạn đúng (điều đó xảy ra nếu bạn mua GBP/USD và GBP tăng giá trị so với USD), bạn sẽ thu được lợi nhuận. Nếu giao dịch chống lại bạn khi đó bạn sẽ bị thua lỗ.

Bạn có thể sử dụng đòn bẩy tài chính để kinh doanh ngoại hối, điều đó cho phép bạn tăng lợi nhuận tiềm năng, nhưng chú ý rằng giao dịch sử dụng đòn bẩy cũng có thể làm tăng thua lỗ tiềm năng của bạn.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here