Lợi ích đầu tiên của cách đầu tư vàng này là bạn không cần phải lưu trữ vàng và bạn có thể nhận được cổ tức. Bên cạnh những cổ phiếu của những công ty khai thác vàng, còn có những quỹ tương hỗ đầu tư một phần hoặc toàn bộ vào những công ty khai thác vàng. Họ cũng cung cấp sự đa dạng trong những kim loại quý khác như platin, paladi và bạc. Bạn cũng có thể lựa chọn hợp đồng vàng tương lai.

ETF giữ vàng thanh đại diện cho bạn. Những chứng chỉ quỹ được giao dịch trong ngày như cổ phiếu và được lợi từ tỉ lệ phí khá thấp. Tiền hoa hồng của nhà môi giới sẽ được tính trong từng giao dịch do đó tích lũy từ từ không phải là một cách khôn ngoan.

Cổ phiếu vàng không nhất thiết phải di chuyển theo hướng của vàng bởi vì công ty khai thác vàng thành công hay thất bại là do năng lực tổ chức của công ty đó. Bạn không có sự đảm bảo của vàng vật chất nếu công ty bạn đầu tư không thành công.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here