Khi nói đến chiến lược giao dịch forex tốt nhất thì câu trả lời không chỉ có một. Dưới đây là nguyên nhân tại sao.

Đâu là chiến lược forex tốt nhất còn tuỳ thuộc vào từng cá nhân. Điều này có nghĩa là bạn cần xem xét tính khí của mình và tìm ra chiến lược thích hợp với mình.

Một chiến lược nào đó hoạt động tốt với người khác nhưng lại như một thảm hoạ với bạn. Ngược lại, một chiến lược bị người ta phớt lờ hoá ra lại phù hợp với bạn. Do đó, bạn cần thử nghiệm để biết được đâu là chiến lược dành cho mình, đâu là chiến lược không thích hợp cần loại bỏ.

Một trong những yếu tố then chốt cần cân nhắc là khung thời gian trong phong cách giao dịch của bạn. Dưới đây là một số phong cách giao dịch, với khung thời gian từ ngắn đến dài, đã được sử dụng phổ biến trong những năm qua.

1. Scalping: Đây là các giao dịch rất ngắn, có thể chỉ được nắm giữ trong vài phút. Một nhà giao dịch theo phong cách này tìm kiếm các khoảng chênh lệch giữa giá mua/giá bán diễn ra trong một thời gian ngắn để thu được một vài điểm lợi nhuận trước khi đóng giao dịch. Các giao dịch kiểu này thường được sử dụng với biểu đồ tick (tick chart).

2. Day trading: Đây là những giao dịch, đúng như tên gọi, được đóng lại trước khi kết thúc ngày. Điều này xoá bỏ khả năng bị tác động bởi các yếu tố bất lợi xảy ra trong đêm. Các giao dịch có thể chỉ kéo dài vài giờ và các thanh giá trên biểu đồ thông thường có thể đặt theo thời gian một hoặc hai phút.

3. Swing trading: Các vị thế được giữ trong vài ngày, tìm kiếm lợi nhuận từ các mẫu hình giá ngắn hạn. Một nhà giao dịch swing thường nghiên cứu các thanh giá theo thời gian từng giờ hoặc nửa giờ một.

4. Positional trading: Đây là chiến lược giao dịch theo xu hướng dài hạn, tìm cách tối đa hoá lợi nhuận từ những thay đổi lớn của giá cả. Một nhà giao dịch dài hạn thường nghiên cứu các biểu đồ hàng ngày.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here