Bốn lần chồng chéo này thường là những giờ tốt nhất để giao dịch. Trong số đó, thời gian giao dịch thuận lợi nhất là lần chồng chéo vào lúc 8:00 đến 12:00 EST (15:00 đến 19:00 theo giờ Việt Nam) khi cả hai sàn New York và Luân Đôn mở cửa. Hai trung tâm giao dịch này chiếm hơn 50% tổng số giao dịch trên tất cả 15 sở giao dịch trên toàn thế giới.

Tuy nhiên, các tình huống đặc biệt có thể nảy sinh, làm cho bất kỳ giờ nào trong ngày hoặc đêm trở thành thời gian giao dịch thuận lợi. Thông thường, ví dụ, từ 17:00 đến 18:00 EST (24:00 đến 1:00 theo giờ Việt Nam) không phải là một thời gian giao dịch đầy hứa hẹn; sở giao dịch lớn còn mở duy nhất chính là Singapore, chiếm ít hơn 10 phần trăm khối lượng giao dịch Forex hàng năm.

Tuy nhiên, nếu có một cuộc khủng hoảng chính trị hoặc quân sự bất kỳ xảy ra tại nơi nào trên thế giới trong giờ này thì sự biến động và khối lượng giao dịch có thể tăng đột biến, làm cho thời điểm này trở nên rất thuận lợi cho giao dịch.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here