Forex có mười lăm sở giao dịch độc lập trên toàn thế giới. Tất cả đều mở cửa năm ngày mỗi tuần, từ thứ Hai đến thứ Sáu. Mỗi sở giao dịch có những giờ giao dịch riêng biệt, nhưng từ quan điểm giao dịch, bốn sở giao dịch quan trọng nhất và giờ làm việc của họ là như sau (tất cả thời gian là Giờ chuẩn miền Đông – EST) (giờ Việt Nam là EST +7):

Luân Đôn: 3 giờ sáng đến 12 giờ trưa (10:00 đến 19:00 theo giờ Việt Nam)
New York: 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều (15:00 đến 24:00 theo giờ Việt Nam)
Singapore: 3 giờ chiều đến 12 giờ sáng (nửa đêm) (22:00 đến 7:00 theo giờ Việt Nam)
Tokyo: 7 giờ tối đến 4 giờ sáng (2:00 đến 11:00 theo giờ Việt Nam)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here