Kỹ thuật giao dịch Forex có rất nhiều cách nghiên cứu. Trong kỹ thuật nghiên cứu cũng có nhiều cách xem đường đi và tìm điểm giao dịch để tạo lợi nhuận. Một trong số những phương pháp mà người giao dịch ưa chuộng là Price Action, được xem là cơ bản trong kỹ thuật nghiên cứu.

Price Action là kỹ thuật nghiên cứu để giao dịch Forex bằng cách xem biểu đồ giá, không sử dụng indicators hỗ trợ. Người giao dịch ưa chuộng Price Action cho rằng indicators đều từ thống kê giá mà ra. Do đó chỉ cần xem bản đồ là có thể biết đường đi và các điểm để tiến hành giao dịch được và được xem là sự nghiên cứu từ giá, một yếu tố cơ bản trong việc mua bán tỷ giá ngoại tệ trực tiếp. Ưu điểm của Price Action khi sử dụng biểu đồ nến đó là: biểu đồ đơn giản, không có nhiều đường biểu đồ gây rối như indicators.
Nếu biểu đồ giá là biểu đồ nến thì cũng có thể cho chúng ta được nhiều thông tin như giá mở, giá đóng, giá cao nhất, giá thấp nhất của mỗi ngày. Biểu đồ nến nói cho chúng ta biết đường ngày hôm đó giá đóng cao hay thấp hơn giá mở, và sử dụng màu hỗ trợ, nếu giá đóng cao hơn giá mở thì nến sẽ có màu xanh lá, nếu giá đóng thấp hơn giá mở thì nến có màu đỏ.

Việc sử dụng biểu đồ nến để nghiên cứu có ưu điểm là dễ và chất lượng, như xem biểu đồ Day thì là biểu đồ ngày, mỗi ngày 1 biểu đồ. Nếu đem ra so sánh sẽ biết được giá đi theo là lên hay xuống. Biểu đồ nến còn có thể xem đường Kháng cự và Hỗ trợ.
Không chỉ thế, Price Action xem từ biểu đồ nến còn có thể sử dụng để tìm dấu hiệu để vào giao dịch được mà không phải dùng indicators. Chỉ cần biểu đồ nến là có thể xem được dấu hiệu để mua bán chỉ cần người giao dịch tìm hiểu về hình dạng của đường nến thì có thể biết được những dấu hiệu khác nhau. Nhưng đối với người mới, có 4 loại nên biết là Pin-Bar, Inside-Bar, Inside Bar false-break và Engulfing. Những người giao dịch ưa chuộng Price Action khuyến khích rằng chỉ cần biết 4 loại này thì có thể kiếm lời được một cách dễ dàng.

Kỹ thuật nghiên cứu Forex bằng cách sử dụng biểu đồ nến để giao dịch thì có thể xem được cả đường hướng của giá, tìm được đường Kháng cự và Hỗ trợ và tìm dấu hiệu để mua bán tạo lợi nhuận từ giao dịch Forex.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here