Việc nghiên cứu là không thể thiếu được, sẽ làm cho người đầu tư có lợi nhuận từ việc giao dịch Forex đó là việc nghiên cứu kỹ thuật, hay còn gọi là Technical Analysis. Một trong những cách nghiên cứu mà người đầu tư ưa chuộng đó là việc xem biểu đồ tăng giảm của tỷ giá để tạo lợi nhuận mua bán.

Người nghiên cứu kỹ thuật tin rằng giá trị tiền tệ trong quá khứ có thể nói lên đường đi của giá trị tiền trong tương lai được. Do đó họ lấy thông tin trong quá khứ ra để nghiên cứu thông qua nhưng biểu đồ khác nhau: biều đồ cột, biểu đồ đường, hay biểu đồ nến, rồi sử dụng indicators hỗ trợ nghiên cứu đường đi, quy định điểm Take profit mua bán tạo lợi nhuận hay Stop loss, đồng thời cũng tìm đường Kháng cự và Hỗ trợ của giá trị tiền tệ.
Việc nghiên cứu Forex bằng yếu tố kỹ thuật sẽ không lấy yếu tố cơ bản ra xem, như chính sách kinh tế, chính sách tiền lãi của ngân hàng, tỷ giá lãi xuất, tỷ lệ lạm phát hay tỷ lệ lao động, sẽ chỉ lấy giá trị trong quá khứ để nghiên cứu mà thôi.
Thị trường Forex là thị trường có sự biến động của giá trị tiền nhiều nếu so sánh với những thị trường khác. Do đó việc sử dụng yếu tố kỹ thuật sẽ giúp nghiên cứu để tìm ra điểm mua bán tạo lợi nhuận (Take profit) hay điểm dừng lỗ vốn (Stop loss) sẽ tốt hơn là chỉ dựa vào yếu tố cơ bản.
Người đầu tư muốn giao dịch Forex thành công phải có công cụ có chất lượng có thể nghiên cứu kỹ thuật giao dịch. Việc chỉ có biểu đồ và indicators có thể sẽ không đủ giúp giao dịch Forex để có tiền vô như nước , bền vững, hay ít tốn công hơn. Một việc quan trọng nữa mà người đầu tư phải có đó là hệ thống giao dịch Forex có chất lượng.

Giá trị tiền tệ trong quá khứ có sự phức tạp khác nhau trong từng thời điểm. Do đó việc đem ra nghiên cứu dựa vào indicators là chưa đủ, indicators thì có rất nhiều, mỗi một loại có ưu điểm và nhược điểm riêng, người đầu tư do đó phải tìm ra hệ thống giao dịch Forex (Forex trading system) phù hợp với phong cách giao dịch của bản thân. Không ai có thể nói hệ thống giao dịch nào là tốt nhất vì mục tiêu giao dịch của mỗi người đầu tư khác nhau, điều kiện giao dịch và vốn đầu tư ít nhiều cũng khác nhau.

Đối với người đầu tư mới chưa từng biết đến việc nghiên cứu yếu tố kỹ thuật của việc giao dịch Forex thì khuyến khích là nên tìm hiểu thông tin cơ bản của việc này trước, không nên vội giao dịch vì sẽ rất khó để có lợi nhuận từ việc mua bán Forex mà không xem biểu đồ giá trị tiền tệ hay sử dụng việc nghiên cứu kỹ thuật hỗ trợ được ngay liền. Và nếu tốt hơn nên biết việc nghiên cứu yếu tố của việc chơi Forex để mỗi một quyết định đều dựa vào nền tảng đã được nghiên cứu kỹ nhất.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here