Không thể chối cãi rằng hệ thống giao dịch Forex tốt giúp chúng ta dễ dàng tạo lợi nhuận trong việc mua bán tỷ giá trên thị trường Forex. Hệ thống này có thể là chúng ta tự xây dựng bằng biểu đồ để xem và quyết định hoặc mua hệ thống giao dịch đã được người khác phát triển về cài đặt vào phần mềm giao dịch Forex chúng ta đang sử dụng.

Hệ thống được sử dụng trong việc giao dịch Forex có thể được xây dựng từ việc sử dụng indicators như: EMA ngắn hơn để cắt EMA dài, hướng lên trên như là một dấu hiệu mua. Còn EMA dài cắt EMA ngắn, hướng xuống là dấu hiệu bán, hoặc tạo điểm Stop loss khi đường biểu đồ cắt nhau lần nữa nhưng sai đường là “trừ”. Hệ thống giao dịch được xây dựng sẽ là phương hướng để khi có dấu hiệu tăng theo đó chúng ta phải quyết định giao như thế nào: phải mua, phải bán để phải tạo lợi nhuận hay phải bỏ đi lỗ vốn.
Nếu hỏi rằng hệ thống giao dịch Forex tốt nhất có không thì câu trả lời là “không” vì những người cùng sử dụng hệ thống giao dịch như nhau nhưng có người thành công, tạo được lợi nhuận; cũng có người thất bại, lỗ vốn đến sạch tiền trong tài khoản cũng có. Vậy vì sao lại không thể tạo lợi nhuận trong khi có hệ thống giao dịch Forex tốt?

Nguyên nhân giải thích dễ thấy đó là không làm theo những gì hệ thống đã lên kế hoạch trước nên không tạo được lợi nhuận. Ví dụ như tạo hệ thống đường EMA ngắn cắt dài, hướng lên trên là sẽ mua và đường quay lại cắt một lần nữa và là cộng, sẽ bán tạo lợi nhuận. Nhưng khi mua rồi giá trị tiền tệ đã mua cao hơn, đường biểu đồ quay lại cắt nhau, là cộng. Nhưng chúng ta lại nghĩ là đường này có thể sẽ cao hơn nữa nên không bán tạo lợi nhuận như hệ thống đã xây dựng. Cuối cùng đường biểu đồ đổi hướng khác, bán không kịp hay không tạo được nhiều lợi nhuận như ban đầu. Như vậy là do chúng ta đã không làm theo những gì hệ thống đã xây dựng.
Việc tạo điểm Stop loss cũng tương tự, nếu hệ thống có dấu hiệu bán để ngăn lỗ vốn nhưng chúng ta lại không bán vì tiếc tiền hay cứ nghĩ là nó sẽ quay lại nên không bán. Do đó thay vì quản lý được vốn lỗ theo như kế hoạch, lại lỗ nhiều hơn bình thường, có khi hết sạch tài khoản.

Vì vậy hệ thống giao dịch thích hợp tốt hơn là hệ thống tốt nhất vì hệ thống tốt nhất đối với người khác, chưa chắc tốt nhất đối với chúng ta. Chúng ta phải nghiên cứu, biết được phong cách giao dịch Forex của bản thân như: thích tạo lợi nhuận trong thời gian ngắn hay dài, có thời gian theo dõi màn hình nhiều ít như thế nào? Thích hợp sử dụng công cụ nào như: biểu đồ nến hoặc thích sử dụng indicators thì chọn cho đúng. Điều quan trọng là phải tìm hiểu và thử sử dụng hệ thống mà chúng ta cài đặt có thể tạo lợi nhuận thật hay không và không chỉ tạo lợi nhuận, hệ thống tạo ra phải tránh được việc lỗ vốn nữa.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here