Kỹ thuật giao dịch Forex thành công, có lợi nhuận phải dựa vào việc nghiên cứu yếu tố nền tảng và nghiên cứu kỹ thuật kết hợp với nhau. Đối với những người đầu tư có kỹ thuật thì ưa chuộng nghiên cứu biểu đồ giá trị. Điều quan trọng là công cụ giúp nghiên cứu để tạo lợi nhuận hay hạn chế lỗ vốn đó là indicators, thích hợp cho việc giao dịch.

Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu các indicators mà người đầu tư ưa chuộng để chơi Forex:
• Moving Average (MA): đường Moving Average hay MA là đường giá trị trung bình của giá trị tiền tệ, đường này thể hiện xu hướng của giá trị tiền tệ sẽ đi theo hướng nào. Có 2 cách sử dụng đường trung bình này để tìm ra hướng đi:
o Single Moving Average: là việc sử dụng một đường trung bình trong việc tìm ra hướng đi. Kỹ thuật nghiên cứu không khó, chỉ cần xem nếu đường slope đi lên, có nghĩa là giá trị tiền sẽ có hướng đi lên, nhưng nếu là đường slope xuống thì có nghĩa là giá trị sẽ có hướng đi xuống.
o Double Moving Average: là việc sử dụng 2 đường trung bình trong việc tìm ra hướng đi. Kỹ thuật xem là chọn đường trung bình có khoảng thời gian khác nhau. Để nghiên cứu thì xem điểm mà 2 đường trung bình cắt nhau. Double Moving Average có ưu điểm hơn Single Moving Average ở chỗ người đầu tư sẽ thấy được khoảng cách giữa đường Kháng cự và Hỗ trợ của giá trị tiền rộng hơn.

• Average Directional Index (ADI): việc sử dụng indicators là để xem đường hướng của giá trị tiền tệ giống như ADI, là indicators có 3 đường khi sử dụng: +DI, -DI và Strength Index, thể hiện xu hướng sẽ mạnh như thế nào. Kỹ thuật nghiên cứu là sử dụng ADI:
o Nếu đường +DI nằm trên –DI, có nghĩa là giá trị tiền sẽ có hướng đi lên.
o Nếu đường +DI nằm dưới –DI, có nghĩa là giá trị tiền sẽ có hướng đi xuống.
• MACD: thêm một indicator nữa mà các người đầu tư Forex nên biết đến đó là MACD, có tên đầy đủ là Moving Average Convergence/Divergence. MACD có thể thể hiện xu hướng của giá trị tiền tốt. MACD là indicators được tạo ra từ đường trung bình của 2 đường: đường EMA12 và EMA26 tạo thành. Phương pháp nghiên cứu bằng MACD là:
o Nếu đường MACD lớn hơn 0, có nghĩa là giá trị tiền sẽ có hướng đi lên.
o Nếu đường MACD âm, nhỏ hơn 0, có nghĩa là giá trị tiền sẽ có hướng đi xuống.
Ưu điểm của việc sử dụng indicators MACD là không chỉ sử dụng xem xu hướng giá, mà còn hỗ trợ xem điểm trở về của xu hướng tốt. Nhưng vì MACD là trung bình lần hai của giá, dấu hiệu có được có phần chậm, các người đầu tư nên lưu ý điều này.

Indicators là điều quan trọng mà người chơi Forex phải chọn sử dụng trong nghiên cứu kỹ thuật để tiến hành giao dịch Forex đúng thời điểm và có thể tạo lợi nhuận được. Nhưng vì indicators có nhiều loại lựa chọn, mỗi loại có ưu điểm và nhược điểm khác nhau. Do đó chúng tôi khuyến khích chỉ nên chọn sử dụng 1-2 loại là đủ, để tránh bối rối, và nên chọn sử dụng indicators mà mỗi người quen nhất, để có thể giao dịch Forex có lợi nhuận được.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here