Người mới bước vào thị trường Forex chỉ dựa vào tiền vốn không chưa đủ vì thị trường Forex vừa là cơ hội vừa là sự mạo hiểm. Một số khác thì muốn giao dịch nhưng cũng e ngại vì nghe rằng thị trường Forex có sự biến động lớn, một số người còn xem rằng giao dịch trên thị trường này như một canh bạc.

Thật ra, nếu nghĩ tích cực thì cảm giác sợ là tốt vì điều đó cho chúng ta biết rằng chúng ta đang thiếu hiểu biết và kinh nghiệm, nên làm cho chúng ta không dám. Có thể thay đổi sự do dự thành sự tự tin được bằng sự hiểu biết, tìm hiểu thông tin, học hỏi các kỹ thuật từ những người có kinh nghiệm. Phải tự mình thử nghiệm bằng cách giảm bớt sự mạo hiểm lỗ vốn rồi sao đó sự tự tin sẽ đến, chúng ta sẽ trở thành một trong những người tạo được lợi nhuận từ việc giao dịch Forex.
1. Tìm hiểu xem Forex là gì? Không chỉ biết đơn giản Forex là việc mua bán ngoại tệ để có lợi nhuận, mà càng biết nhiều thông tin cơ bản, nguồn gốc quan trọng của thị trường này càng nhiều thì càng có nhiều ưu tiên. Tìm hiểu thị trường Forex là gì? Có những ai tham gia vào thị trường? Thời gian làm việc? Giao dịch như thế nào để có lời hay lỗ? Có những loại tiền tệ nào được giao dịch? Tìm hiểu điểm mạnh điểm yếu của việc giao dịch? Bằng cách tìm hiểu những bài viết có thông tin bổ ích liên quan đến việc mua bán trên thị trường Fore mà hiện tại có rất nhiều.

2. Chuẩn bị công cụ và tiền: Khi đã đủ kiến thức để tham gia, điều tiếp theo phải chuẩn bị đó là tiền vốn, có thể nói là khá ít nếu giao dịch Forex so với chơi cổ phiếu vì được sử dụng Leverage, chỉ cần một số vốn ít là có thể bắt đầu được. Công cụ cần phải chuẩn bị để tham gia giao dịch đó là máy tính, máy tính bảng, hay di động có thể kết nối với internet. Từ đó liên hệ Broker để mở tài khoản và cài đặt phần mềm để mua bán tỷ giá ngoại tệ.
3. Tiến hành mua bán: phần lớn Broker có hệ thống Demo cho những người mới bắt đầu thử giao dịch trước. Nếu chưa tự tin thì có thể sử dụng hệ thống này cho đến khi tự tin thì mới bắt đầu mua bán thật sự. Người giao dịch phải nộp tiền vào tài khoản Broker trước khi tiến hành giao dịch. Mỗi Broker có một điều kiện, quy trình nộp tiền khác nhau. Khi nộp tiền xong, thì đến bước các người giao dịch có thể mua bán ngay lập tức thông qua phần mềm đã cài đặt và khi có lợi nhuận, có thể rút tiền ra khỏi tài khoản được.

Một việc quan trọng nữa mà người mới bắt đầu nên tìm hiểu đó là việc giao dịch Forex không giống như chơi bạc ở chỗ cơ hội không chỉ dựa vào may mắn mà dựa vào khả năng, sự hiểu biết, và các kỹ năng của người giao dịch. Phải biết nghiên cứu thị trường, nghiên cứu tình trạng của đồng tiền mà chúng ta đang giao dịch, theo dõi tin tức, các diễn biến … một cách thường xuyên và quản lý tiền tệ một cách có hệ thống.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here