Việc mua bán trên thị trường Forex thì người giao dịch không nhất thiết lúc nào cũng phải theo dõi màn hình để xem thay đổi của giá trị tiền và giao dịch liên tục. Nếu ai có thời gian thì có thể làm được, nhưng nếu bạn không có thời gian thì cũng không cần thiết vì giao dịch Forex có kỹ thuật mà bạn không phải ngồi mệt mỏi trước màn hình.

Việc ngoài theo dõi màn hình có cả ưu điểm và nhược điểm. Ưu điểm đó là bạn luôn có thể thấy được sự thay đổi của giá tiền, giúp cho quyết định mua hay bán ngay lập tức được. Nhưng nhược điểm đó là đôi khi sử dụng quá nhiều thời gian, mà còn căng thẳng nữa. Việc ngồi canh màn hình làm cho người đầu tư giao dịch quá nhiều làm khó có cơ hội tạo lợi nhuận lớn. Người có thời gian ít, do đó không phải lo lắng, có thể sử dụng hệ thống giao dịch Forex tự động có thể lên kế hoạch trước hỗ trợ.
Kỹ thuật Forex của người có ít thời gian đó là giao dịch theo đúng hướng. Nếu chúng ta nghiên cứu tình trạng giá trị tiền sẽ đi theo đường hướng nào thì sẽ mở lệnh trước để giá trị tiền đi theo hướng đó để tạo lợi nhuận mà chúng ta không phải ngồi canh màn hình, cài đặt điểm Take profit hoặc Stop loss, nhưng việc giao dịch Forex loại này phải sử dụng Timeframe lớn như Timeframe Day, Timeframe lớn thì sự dao động của giá trị tiền sẽ ít hơn Timeframe nhỏ.

Có phần mềm giao dịch Forex loại bán tự động, người chơi có thể vào tạo lệnh mua hay bán trước, khi đến điểm đã cài đặt hệ thống sẽ tiến hành giao dịch theo lệnh đã cài đặt mà chúng ta không cần ngồi canh. Chỉ cần mỗi ngày bạn có thời gian vào mở lệnh mua bán, thì có thể kiếm lời từ thị trường này được và cũng có thời gian để làm những công việc khác.
Nhưng không có nghĩa là phương pháp này sẽ hiệu quả hoàn toàn vì giá trị tiền không theo như hướng đi dự đoán thì chúng ta sẽ lỗ vốn. Cũng vì có sự quản lý sự mạo hiểm, cài đặt điểm Stop loss để hạn chế sự lỗ vốn từ giao dịch. Không có ai có thể kiếm lời tất cả các giao dịch, do đó lỗ vốn là chuyện bình thường nếu giao dịch theo biểu đồ, nếu giá đi theo đó cơ hội tạo lợi nhuận cao hơn, chỉ cần người giao dịch luyện tập, tích lũy kinh nghiệm, biết nghiên cứu đường đi, phải có đúng có sai, giới hạn và quản lý tiền vốn tốt, thì dù cho không có nhiều thời gian vẫn có thể tham gia giao dịch trong thị trường Forex.

Ngoài tạo lệnh giao dịch trước, một công cụ hỗ trợ quan trọng nữa trong giao dịch Forex của người có ít thời gian đó là sử dụng Expert Advisors hay EA để hỗ trợ giao dịch. EA là phần mềm tự động mà người giao dịch cài đặt thêm, là công cụ được cài hệ thống để mua bán thay chúng ta như một robot làm theo lệnh.Người giao dịch có thể tạo lệnh cho EA trước, không chỉ đơn thuần là tạo lệnh giao dịch mà còn những tính năng khác như đóng mở hoạt động, giao dịch hiều hơn một cặp tiền tệ, chọn Timeframe, thay đổi điểm Stop loss.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here