Thật ra thị trường mua bán tỷ giá ngoại tệ hay thị trường Forex được xem là thị trường thích hợp với người có vốn ít vì có rất nhiều Broker chấp nhận cho mở tài khoản với số tiền rất ít và giá trị đồng tiền giao dịch – Leverage, mà Broker cho người chơi. Ví dụ Leverage 1:500 có nghĩa là giao dịch mở tài khoản $10 thì có thể giao dịch Forex được với vòng tiền $5,000. Tuy nhiên, Leverage mà mỗi Broker cho là khác nhau và còn tuỳ thuộc vào số tiền gửi vào tài khoản.

Đối với người có vốn ít mở tài khoản, không thể lỗ vốn nhiều, nếu hết tiền thì sẽ không chơi tiếp được, thì phải dựa vào kỹ thuật chơi Forex khác với người có nhiều vốn.
Kỹ thuật chơi Forex đối với người ít vốn như sau:
• Chọn mở tài khoản với Broker Forex có điều kiện mở tài khoản với số tiền không nhiều, như $10, chỉ bằng khoản hơn 20,000 đồng.
• Không nên giao dịch lần đầu hết số tiền vốn, nên chia vốn đầu tư để chơi ít nhất 3 lần.
• Chọn mở tài khoản với Broker cho chơi với Leverage cao vì có nghĩa là có cơ hội tạo lợi nhuận nhiều hơn từ việc giao dịch.
• Người đầu tư chọn sử dụng Lot thấp nhất: người đầu tư có ít vốn không nên vội vì theo như kinh nghiệm của những người đầu tư khác chia sẽ, nếu vội vàng không cẩn thận thì tiền sẽ hết sạch tiền trong tài khoản nhanh chóng. Vốn càng ít thì càng nên từ từ. Giao dịch với số tiền ít, lợi nhuận ít cũng không sao, xem như là kinh nghiệm tích luỹ từ việc tự giao dịch Forex và giao dịch bằng tiền của bản thân thì mới biết thật sự là như thế nào.

• Nếu chơi có lợi nhuận, thì thử sử dụng kỹ thuật hay hệ thống giao dịch Forex mà chúng ta đang sử dụng để chơi cho lần tiếp theo. Vốn như ban đầu không cần thêm vào, là lần chơi để tự tin rằng hệ thống của chúng ta sử dụng được thật. Khi đạt lợi nhuận đủ 3 tháng thì có thể từ từ giao dịch thêm bằng cách sử dụng tiền lời để giao dịch cho vòng tiền nhiều hơn.
• Nhưng nếu trong 3 tháng đầu giao dịch với số vốn giới hạn này mà có sự sai sót làm cho người giao dịch có thể hết tiền trong tài khoản, thì có nghĩa là người đầu tư đó chưa sẵn sàng để giao dịch trong thị trường Forex. Nếu vẫn muốn tiếp tục thì phải bắt đầu lại từ đầu. Đọc, học các kỹ thuật khác nhiều hơn. Trong lúc đó, phải tích luỹ tiền để đến lúc bản thân sẵn sàng trở lại giao dịch thì tiền vốn cũng sẵn sàng.

Một cách khác trong việc học hỏi kỹ thuật giao dịch Forex để tạo lợi nhuận đối với người vốn ít là việc giao dịch với phần mềm Demo mà hầu hết các Broker có sẵn cho các người đầu tư mới. Khi nào tự tin thì có thể sử dụng kinh nghiệm từ việc giao dịch Demo đem sử dụng để giao dịch thật để tạo lợi nhuận từ ít thành nhiều.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here