Nếu ai muốn tham gia thị trường Forex mà không nghĩ đến việc nghiên cứu hoặc xem thống kê thì có thể nói rằng đây không phải là con đường của bạn. Vì muốn tạo được lợi nhuận từ thị trường này thì việc nhất thiết phải làm đó là kỹ thuật nghiên cứu. Tỷ giá ngoại tệ có sự thay đổi liên tục, mỗi đồng tiền lên xuống liên tục, cơ hội tạo lợi nhuận do đó dựa vào việc xem thống kê, đường đi biểu đồ, và sử dụng indicators để tìm điểm mua bán mà có thể tạo lợi nhuận.

Muốn giao dịch Forex để làm giàu thì phải biết nghiên cứu, nếu ai đã từng chơi cổ phiếu thì việc nghiên cứu sẽ gần giống nhau, nhưng khác ở việc nghiên cứu cổ phiếu sang nghiên cứu giá trị đồng tiền. Ai chưa từng chơi cổ phiếu hoặc chưa từng có kinh nghiệm trong việc nghiên cứu đầu tư thì cũng không có nghĩa là không tham gia đầu tư Forex được, nhưng phải kiên nhẫn, học hỏi tìm hiểu kỹ trước khi tham gia giao dịch thật.
Việc nghiên cứu để mua bán Forex có 2 loại: nghiên cứu các yếu tốt cơ bản (Fundamental Analysis) và nghiên cứu yếu tố kỹ thuật (Technical Analysis). Các nhà đầu tư cần sử dụng kỹ năng trong việc nghiên cứu cả hai mặt trên mới có thể thành công trên sàn Forex.

Việc nghiên cứu các yếu tố cơ bản là việc nghiên cứu các vấn đề liên quan đến kinh tế và giá trị tiền tệ diễn ra ở cả hai quốc gia có sử dụng đồng tiền mà chúng ta đang giao dịch. Như nếu giao dịch USD/EUR thì phải theo dõi diễn biến của đất nước Mỹ, chính sách tài chính của Mỹ và Châu Âu, nơi sử dụng đồng Euro là chính. Vì chính sách hay con số kinh tế sẽ có ảnh hưởng đến sự thay đổi của giá trị tiền, chúng ta sẽ nghiên cứu được giá trị đồng tiền sẽ có hướng đi như thế nào.

Phần nghiên cứu các yếu tố kỹ thuật đó là xem thống kê lịch sử giá trị đồng tiền rồi đem thống kê đó để tìm ra đường hướng hoặc điểm mua bán tạo lợi nhuận. Công cụ hỗ trợ trong việc nghiên cứu các yếu tố có rất nhiều như biểu đồ đường, biểu đồ hình nến, indicators như MA, MACD, Fibonacci, Bollinger, Trend line hay đường Kháng cự và Hỗ trợ.
Việc nghiên cứu cả yếu tố cơ bản và yếu tố kỹ thuật để giao dịch Forex có lời phải dựa vào thời gian và kinh nghiệm từ việc giao dịch đủ lâu. Không có công thức đặc biệt, việc nghiên cứu cũng như vậy, không có nghiên cứu nào đúng 100%. Ngoài việc nghiên cứu rồi, người giao dịch phải lên kế hoạch giao dịch, luôn đặt mục tiêu lời và lỗ, quản lý sự mạo hiểm cả mỗi lần giao dịch và tình hình chung để phát sinh tiền vốn trong việc giao dịch Forex, tạo lợi nhuận lâu dài.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here