Nếu nói đến việc đầu tư thì chắc chắn sẽ nghĩ đến hai điều: một đó là kết quả đạt được và hai đó là sự mạo hiểm. Hai điều này là hai điều mà tất cả các nhà đầu tư phải gặp mối lần đầu tư. Dựa vào từng đầu tư đó có kết quả đạt được như thế nào và có sự mạo hiểm ra sao. Nguyên tắc của việc đầu tư đó là cơ hội tạo được thành quả nhiều thì sự mạo hiểm cũng nhiều và cơ hội đạt được ít thì sự mạo hiểm ít đó là sự thật của việc đầu tư.
Việc giao dịch Forex là việc đầu tư tương tự đó là mạo hiểm nhiều thì cơ hội đạt được lợi nhuận nhiều, mạo hiểm ít thì cơ hội đạt được lợi nhuận ít. Việc quản lý sự mạo hiểm để đạt được lợi nhuận một cách liên tiếp trong thị trường Forex là sự giảm thiểu sự mạo hiểm một cách thích hợp.
Phương pháp giảm thiểu sự mạo hiểm từ việc giao dịch Forex đầu tiên đó là không nên đổ hết tiền vốn vào đầu tư một lần, nên chia vốn đầu tư vào những thứ khác nữa như cổ phiếu, trái phiếu, gửi tiết kiệm, bất động sản …. Những điều này có kết quả đạt được và sự mạo hiểm khác với thị trường Forex. Nếu có điều gì đó xảy ra với tiền vốn đầu tư để mua bán Forex thì chúng ta vẫn còn tiền vốn từ việc đầu tư khác .

Phần phương pháp chơi Forex có thể lên kế hoạch để giảm thiểu sự mạo hiểm trong thị trường Forex đó là việc giao dịch nhiều hơn một cặp tiền tệ không liên quan với nhau hoặc sử dụng từ chuyên ngành đó là giá trị của cặp tiền tệ có correlation ít, sự tăng giảm của giá trị đồng tiền chính không có ảnh hưởng đến sự tăng giảm của cặp đồng tiền phụ mà chúng ta lựa chọn. Sự giảm thiểu sự mạo hiểm đó là khi một cặp tiền tệ nào đó có giá trị không như chúng ta dự đoán thì chúng ta vẫn có thể tạo lợi nhuận được từ một cặp tiền tệ khác. Kết quả đạt được đó là tài khoản sẽ vẫn có lợi nhuận hoặc lỗ vốn ít.
Nguyên tắc để giảm thiểu sự mạo hiểm bằng việc giao dịch nhiều hơn một cặp tiền tệ, người đầu tư nên lựa chọn cặp tiền tệ chính để giao dịch trước thường là cặp tiền tệ có phương hướng rõ ràng như đi lên hoặc là đi xuống để có thể giúp cho chúng ta có chiến lược giao dịch một cách dễ hơn đó là chơi theo phong trào. Cặp còn lại thì nên chọn giao dịch để giảm thiểu sự mạo hiểm đó là cặp tiền tệ có giá trị sẽ chạy theo đường ngược lại với cặp đòng tiền chính mà chúng ta đang giao dịch. Đây là phương pháp giảm thiểu sự mạo hiểm để bảo vệ tiền vốn Forex một cách tốt nhất.

Cuối cùng điều không thể quên mặc dù chúng ta giảm thiểu sự mạo hiểm nhiều hơn bằng việc giao dịch nhiều hơn một cặp đồng tiền đó là người đầu tư phải quy định mục tiêu của việc tạo lợi nhuận cho mỗi lần chơi và phải quy định điểm Stop loss. Khi giá trị chạy đến điểm mục tiêu thì phải giao dịch theo kế hoạch đó là mua hoặc bán ngay lập tức. Tính kỷ luật làm theo kế hoạch đã đề ra chính là điều tiên quyết giúp cho người đầu tư tạo được lợi nhuận và giảm thiểu sự mạo hiểm từ việc đầu tư để giao dịch Forex một cách khá chắc chắn.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here