Yếu tố kỹ thuật đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ người đầu tư chơi Forex để làm giàu. Đối với người đầu tư mới, nên tìm hiểu kiến thức để sử dụng công cụ kỹ thuật trong việc hỗ trợ nghiên cứu tìm ra điểm để mua bán Forex tạo lợi nhuận.

Dễ nhất trong nghiên cứu kỹ thuật giao dịch Forex, là nội dung cơ bản mà tất cả các người đầu tư phải biết là việc “tìm ra đường Khách cự và Hỗ trợ”. Đường Khách cự và Hỗ trợ có lợi ích nhiều vì giúp người đầu tư biết khi nào nên mua và khi nào nên bán. Ngoài ra, việc tìm ra đường Khách cự và Hỗ trợ giúp người đầu tư thấy được đường đi của giá trị đồng tiền đang chơi một cách rõ ràng.
Đường Hỗ trợ (Support) là điểm mà giá cổ phiếu không giảm thấp hơn được, đường Kháng cự (Resistance) là điểm mà cổ phiếu không thể cao hơn được. Khi người đầu tư tìm ra đường Kháng cự và Hỗ trợ sẽ giúp nghiên cứu được rằng khi giá thấp đến điểm nào đó sẽ có cơ hội tăng trở lại (Hỗ trợ), cũng như khi giá trị tiền tệ tăng cao đến mức nào đó thì sẽ khó cao hơn điểm đó dễ dàng, có khả năng là sẽ giảm xuống (Kháng cự).
Việc quy định đường Kháng cự và Hỗ trợ giúp cho người đầu tư biết rằng nên mua hay bán tại giá trị nào ví dụ như nếu giá trị tiền tệ giảm từ từ gần đến điểm Hỗ trợ nếu người đầu tư tiến hành lệnh mua thì có thể sẽ có lợi nhuận được.
Dù sao đi nữa, đường Kháng cự và Hỗ trợ cũng không phải là điểm có thể quy định chắc chắn được giá sẽ thấp hay cao hơn. Đường Hỗ trợ hay Kháng cự là nơi mà trong quá khứ, giá trị đạt đến điểm này nhiều lần thì đó là đường mạnh và được tin rằng trong những lần tiếp theo khi giá trị tiền đạt đến một lần nữa thì có nhiều cơ hội là sẽ thay đổi đường của mình.

Việc sử dụng đường Kháng cự và Hỗ trợ để lên chiến lược giao dịch Forex nên đi kèm sự quản lý mạo hiểm vì việc giao dịch Forex có sự biến động cao, nên cài đặt điểm Stop loss mỗi lần giao dịch để khi giá không theo như dự đoán thì cũng có thể giới hạn sự lỗ vốn được.

Có nhiều kỹ thuật tìm đường Kháng cự và Hỗ trợ như sử dụng Trend line bằng đường nối ít nhất 3 điểm giá trị cao nhất hay thấp nhất liên tiếp nhau. Đây là cách tìm đường Kháng cự và Hỗ trợ, hoặc có thể sử dụng đường Moving Average là đường Kháng cự và Hỗ trợ. Đường Kháng cự và Hỗ trợ còn có thể tìm bằng kỹ thuật phức tạp hơn như Fibonacci, được thừa nhận là một công cụ tìm ra đường Kháng cự và Hỗ trợ khá chính xác.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here