Người đầu tư mới có thể nghe đến Stop loss nhiều, nhưng chưa hiểu ý nghĩa thật sự là gì, và không biết Stop loss có sự quan trọng như thế nào trong giao dịch Forex. Hôm nay chúng tôi sẽ nói về Stop loss.
Stop loss là điểm lỗ cao nhất mà người chơi quy định trước khi giao dịch để tránh sự mạo hiểm. Điều mà tất cả các người chơi phải làm đó là cài đặt Stop loss mỗi lần giao dịch vì đây là sự giới hạn lỗ vốn từ giao dịch tỷ giá ngoại tệ ở một mức độ mà người giao dịch chấp nhận được.
Tại sao phải tạo điểm Stop loss? Vì thị trường Forex có sự biến động nhiều, đôi khi giá mua bán lên xuống nhanh hơn chúng ta nghĩ. Chỉ trong vòng vài giây hoặc vài phút chúng ta có thể tạo lợi nhuận hoặc lỗ vốn nhiều hơn những gì chúng ta tưởng tượng. Ví dụ chỉ cần chúng ta quay mặt đi lấy ly nước hay đi vệ sinh vài phút quay lại thì tình trạng lệnh giao dịch của chúng ta có thể thay đổi là lợi nhuận hoặc lỗ vốn rất nhiều.

Việc quy định điểm Stop loss mỗi lần giao dịch có ưu điểm như sau:
• Giúp giao dịch theo hệ thống: việc lên kế hoạch giao dịch là một điều quan trọng nhất mà mỗi người giao dịch phải làm trước khi giao dịch. Nếu bạn không biết mục tiêu lợi nhuận bao nhiêu, chưa thể trả lời bản thân được rằng nếu giá đi không theo như dự đoán thì phải bán lỗ ở mức nào, thì cũng không nên tạo lệnh mua bán trong hệ thống. Lên kế hoạch giao dịch cho tốt trước thì bạn sẽ giao dịch một cách tự tin hơn. Đặt điểm Stop loss mỗi lần giao dịch là điểm lỗ vốn mà chúng ta chấp nhận được nếu giá không như mong muốn. Nếu giá giảm đến điểm này thì phần mềm sẽ tiến hành bán cho chúng ta ngay lập tức.
• Bảo vệ tiền vốn: việc đặt điểm Stop loss giúp chúng ta có được mục tiêu lời lỗ khi đường đi của tỷ giá không như mong đợi, ví dụ như 3% hay 5%. Do đó chúng ta sẽ không lỗ vượt mức 3% hay 5%, vẫn bảo toàn vốn 95% đến 97% để đầu tư tiếp. Nhưng nếu không để điểm Stop loss, có khi bản thân không cam chịu lỗ vốn, để giá xuống thấp hơn, có khi lỗ đến 50% hay 100%, hết sạch tiền.
• Không phải canh màn hình: việc đặt điểm Stop loss được xem là biện pháp phòng tránh sự mạo hiểm ở mức độ nhất định, do đó người giao dịch có thể yên tâm không cần theo dõi màn hình xuyên suốt. Lời thì tốt, nhưng nếu có lỗ cũng chỉ lỗ đến mức đã cài đặt rồi.

Ai ai cũng muốn giao dịch Forex làm giàu nhưng chúng ta có thành công hay không còn tùy thuộc vào khả năng quản lý sự mạo hiểm của bản thân. Đừng quên là thị trường Forex có sự biến động lớn, vừa là cơ hội vừa là thách thức. Việc phòng tránh sự mạo hiểm bằng điểm Stop loss sẽ bảo vệ vốn tốt cho những lần đầu tư tiếp theo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here