Có không ít người hiểu rằng việc chơi Forex chỉ liên quan đến kỹ thuật nghiên cứu biểu đồ là có thể tạo lợi nhuận được. Nhưng thật ra việc giao dịch Forex để có lời phải dựa vào việc nghiên cứu yếu tố nền tảng nữa. Phải kết hợp cả 2 mới có thể giao dịch tốt nhất.

Hôm nay chúng ta làm quen với nghiên cứu yếu tố cơ bản của việc giao dịch Forex. Nguyên tắc dễ thấy là việc chúng ta nghiên cứu một giá trị tiền tệ nào đó chúng ta phải biết đến đường hướng của kinh tế của đất nước đó, giá trị tiền giao dịch trên thị trường Forex sẽ giao dịch theo cặp, người đầu tư do đó phải nghiên cứu tình hình chung của nền kinh tế cả 2 nước.
Ví dụ như nếu quan tâm đến giá trị tiền USD/EUR thì chúng ta phải xem tình hình kinh tế của Mỹ và đất nước trong châu Âu mà sử dụng đồng Euro của giai đoạn đó như thế nào, không chỉ xem tình hình kinh tế của đất nước đó mà phải xem xét mối quan hệ kinh tế của 2 đất nước đó nữa. Như việc xuất khẩu, thương mại, và việc đầu tư vì những việc này là yếu tố có ảnh hưởng đến giá trị tiền tệ của 2 nước. Câu chuyện kinh tế mà người đầu tư phải theo dõi có cả tin tức liên quan đến tỷ giá lãi suất, lạm phát, con số GDP dự đoán, tỷ lệ lao động.

Yếu tố cơ bản có tầm quan trọng mà người đầu tư nên lưu ý không khác gì yếu tố kỹ thuật. Vì tin tức có ảnh hưởng đến tâm lý của việc đầu tư, có ảnh hưởng đến hành vi mà các nhà đầu tư quyết định tiến hành hay không và cuối cùng có ảnh hưởng đến giá trị tiền tệ tăng giảm theo quyết định của đa số người chơi trên thị trường.
Ví dụ như tỷ lệ lao động của Mỹ để hình dung, nếu khi nào có thông báo tỷ lệ lao động tăng, giá trị đồng USD sẽ tăng ngay vì nhà đầu tư sẽ cho rằng tỷ lệ lao động là dấu hiệu của nền kinh tế tốt, tin tưởng rằng giá trị tiền tệ USD tốt hơn. Khi như vậy, người ta sẽ đầu cơ bằng cách mua nhiều USD hơn, kết quả tốt là giá trị tiền USD sẽ tăng cao, đây là điều cơ bản.
Nhưng việc nghiên cứu yếu tố cơ bản thật ra không chỉ dễ như vậy, vì tin tức kinh tế khi công bố thì tất cả mọi người trên thế giới đều biết như chúng ta. Và khi phần lớn các nhà đầu tư quyết định làm điều gì đó giống nhau thì kết quả có thể sẽ không như chúng ta mong đợi. Như trường hợp của tỷ lệ lao động, mọi người đều mong đợi có lợi, giá trị USD sẽ tăng vọt trước khi có tin tức nhưng khi công bố rồi thì giá trị tiền USD sẽ giảm xuống, trường hợp như vậy, chúng ta cũng đã thấy nhiều lần.

Do đó yếu tố cơ bản không phải dễ nghiên cứu, khuyến khích để chắc chắn trước khi quyết định giao dịch là đợi cho đến khi có tin tức, con số kinh tế hay chính sách kinh tế rõ ràng rồi mới quyết định. Từ đó đợi cho sự biến động qua cơn đến khi giá trị tiền tệ có đường hướng rõ ràng rồi mới quyết định giao dịch Forex trong khoảng thời gian đó, sẽ giúp giảm sự mạo hiểm và làm cho việc quyết định đúng đắn hơn.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here