Phương pháp mở tài khoản giao dịch Forex Broker FBS

Các bước mở tài khoản Forex với Broker FBS

  1. Click vào link http://www.fbs.com
  2. Click vào “Mở tài khoản”

Mở tài khoản Forex FBS

3. Chọn loại tài khoản giao dịch, điền Tên – Họ (không dấu), email và địa chỉ

Mở tài khoản Forex FBS

4. Nhận mật khẩu đăng nhập, khách hàng có thể đổi mật khẩu mới

Mở tài khoản Forex FBS

5. Nhận thông tin chi tiết tài khoản sử dụng để đăng nhập khi giao dịch bằng phần mềm MT4

Mở tài khoản Forex FBS

 

6. Kiểm tra email đã đăng ký để xác nhận tài khoản giao dịch và thông tin tài khoản

Mở tài khoản Forex FBSMở tài khoản Forex FBS

7. Đăng nhập tài khoản bằng email và mật khẩu để vào trang web của FBS

Mở tài khoản Forex FBS

 

8. Click “Xác minh email” như hình để xác nhận lại email

Mở tài khoản Forex FBS

 

9. Kiểm tra email đăng ký và click vào link để xác nhận email

Mở tài khoản Forex FBS

10. Click “Xác minh số điện thoại” như hình để xác nhận lại số điện thoại

Mở tài khoản Forex FBS

11. Điền số điện thoại di động (điền mã nước +84 1234567890)

Mở tài khoản Forex FBS

 

12. Điền mã xác nhận được gửi qua SMS, rồi click “Xác nhận” (mất khoản 1-5 phút để đợi SMS)

Mở tài khoản Forex FBS

13. Click “Xác minh danh tính” để xác nhận thông tin cá nhân

Mở tài khoản Forex FBS

14. Điền CMND/ Hộ chiếu, ngày tháng năm sinh và upload hồ sơ, chờ đợi kết quả gửi qua email

Mở tài khoản Forex FBS

Hoàn thành các bước mở tài khoản với Broker FBS.