Phương pháp mở tài khoản giao dịch Forex Broker Fullerton Markets

  1. Click vào link để tạo tài khoản: https://www.fullertonmarkets.com/

2. Click vào “Mở tài khoản”

Mở tài khoản Forex Fullertonmarket

 

3. Điền thông tin cá nhân

Mở tài khoản Forex Fullertonmarket

 

4. Đăng nhập email để xác nhận

Mở tài khoản Forex Fullertonmarket

 

5. Đăng nhập web Fullerton Market, chọn “Thông tin cá nhân” để xác nhận

Mở tài khoản Forex Fullertonmarket

 

6. Upload hồ sơ thông tin cá nhân. Nhân viên của chúng tôi sẽ liên hệ qua điện thoại hoặc email để xác nhận việc mở tài khoản

Mở tài khoản Forex Fullertonmarket