Phương pháp mở tài khoản giao dịch Forex Broker XM

Mở tài khoản Forex với Broker XM

Xin chào, chúng tôi xin giới thiệu cách mở tài khoản Forex XM với 3 bước dễ dàng. Broker XM là Broker đáng tin cậy, bền vững, đồng thời còn có các khuyến mãi như bonus tiền gửi 100% cho tất cả khách hàng mở tài khoản giao dịch với Broker XM, Royalty bonus, dịch vụ VPS miễn phí.

Các bước mở tài khoản Forex với Broker XM như sau:

  1. Mở tài khoản giao dịch XM tại http://www.xm.com 

Mở tài khoản Forex XM

  1. Điền thông tin cá nhân và chọn tài khoản giao dịch, xác nhận thông tin qua email.

Mở tài khoản Forex XM

Mở tài khoản Forex XM

 

Mở tài khoản Forex XM

Mở tài khoản Forex XM

Hoàn thành các bước mở tài khoản giao dịch Forex XM. Rất dễ dàng và tiện lợi!

Truy cập vào trang web của chúng tôi để tìm hiểu thêm các thông tin khác về giao dịch Forex tại: https://www.vietnamforexbroker.com